ชุดตรวจเชื้อ Acidovorax (AAC Detection Kit)

รายละเอียด

ชุดตรวจหาเชื้อ Acidovorax citrulli ในพืชตระกูลแตง (AAC Detection Kit)
ขนาดบรรจุ: 10 ชุด ต่อ 1 กล่อง

สั่งสินค้าได้ที่ Line: @parwelgroup

Acidovorax เป็นแบคทีเรียแกรมลบ สาเหตุโรคผลเน่าของพืชตระกูลแตง (bacterial fruit blotch หรือ BFB)
เนื่องจากชุดตรวจเป็น strip test จึงได้ผลตรวจรวดเร็ว 3-5 นาที มีประสิทธิภาพสูง ถูกต้อง แม่นยำ
ผลิตภายใต้สิทธิบัตรของ สวทช.

อ่านเพิ่มเติม
สวทช. | ชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp.Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ BIOTEC | ชุดตรวจโรคผลเน่าแบคทีเรียของพืชตระกูลแตง

Copyright © 2018. Agro-biomate Co., Ltd. All rights reserved.