จุลินทรีย์ย่อยสลายฟอสเฟต สื่อแป้ง ฟอสโซ (ปุ๋ยชีวภาพ)

รหัสสินค้า: 2037546-1095 หมวดหมู่:

รายละเอียด

จุลินทรีย์ย่อยสลายฟอสเฟต สื่อแป้ง ฟอสโซ (ปุ๋ยชีวภาพ)
ขนาดบรรจุ: 1 กิโลกรัม ในซองฟอยด์

Copyright © 2018. Agro-biomate Co., Ltd. All rights reserved.