จุลินทรีย์ย่อยสลาย ตอซัง-ฟางข้าว ตรา ยูเรียน่า

รหัสสินค้า: 6030723-1167 หมวดหมู่:

รายละเอียด

จุลินทรีย์ย่อยสลาย ตอซัง-ฟางข้าว ตรา ยูเรียน่า
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด ประกอบด้วย จุลินทรีย์ 100 กรัม 1 ซอง + สารขยายเชื้อ 100 กรัม 1 ซอง
1 กล่องใหญ่มี 12 ชุด

ไม่จำเป็นต้องเผาตอซังอีกต่อไป ด้วยการใช้จุลินทรีย์ ตรา ยูเรียน่า เร่งการย่อยสลายตอซังฟางหลังเก็บเกี่ยว
ป้องกันการเสื่อมสภาพของหน้าดินเนื่องจากการเผา

อัตราการใช้
ใช้ 1 ชุด ต่อ 1 ไร่

อ่านเพิ่มเติม
สลายตอซังข้าวด้วยจุลินทรีย์ โดยกรมวิชาการเกษตร

Copyright © 2018. Agro-biomate Co., Ltd. All rights reserved.