จุลินทรีย์เม็ดบำบัดน้ำเสีย ตรา NASSKLEAN

หมวดหมู่:

รายละเอียด

จุลินทรีย์เม็ดบำบัดน้ำเสีย ตรา NASSKLEAN (แนสคลีน)
ขนาดบรรจุ: 1 กิโลกรัม บรรจุในซองฟอยล์, 40 กิโลกรัม บรรจุในถังพลาสติก

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ Line: @parwelgroup

ส่วนประกอบ

 • จุลินทรีย์: Bacillus subtilis หลายสายพันธุ์
 • เอ็นไซม์: Protease, Amylase, Lipase, Hemicellulase และ Cellulase
 • สื่อกลาง: ซีโอไลท์ ชนิด Clinoptilolite

NASSKLEAN ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหาน้ำเสีย – กลิ่นเน่าเหม็น ช่วยแก้ปัญหาการจัดการระบบสุขาภิบาลของ
โรงงานอุตสาหกรรม อาคารใหญ่ โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร และเทศบาลเมือง

NASSKLEAN ทำงานได้ทั้งในสภาพที่มีอากาศน้อยและสภาพอากาศปรกติ จึงใช้งานสะดวก แม้ไม่มีระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
สามารถใช้แก้ปัญหาน้ำเสีย กลิ่นเน่าเหม็นของ โรงฆ่าสัตว์  โรงงานแปรรูปอาหารทุกขนาด โรงเลี้ยงหมู  ไก่
และแก้ปัญหาส้วมเต็ม กลิ่นเหม็นในระบบท่อระบายและลำรางระบายน้ำ

ประสิทธิภาพของ NASSKLEAN สำหรับการบำบัดน้ำเสีย

 • ช่วยย่อยสลายของเสียประเภท น้ำตาล แป้ง โปรตีน ไขมัน เส้นใย
 • ช่วยลดค่า BOD และ COD เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ
 • ช่วยลดค่าสารแขวนลอยในน้ำ (Suspended Solids)
 • ลดค่าไนโตรเจนรวม (Total Kjeldahl Nitrogen)
 • ลดค่าซัลไฟต์รวม (ในรูปไฮโดรเจน ซัลไฟต์)
 • ช่วยทำให้น้ำใสขึ้น และลดกลิ่นเหม็นในระบบ

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นจุลินทรีย์อัดเม็ด ตักตวงง่าย สะดวกต่อการใช้งาน และไม่มีปัญหาเรื่องผงฟุ้งกระจายระหว่างใช้งาน
 • แตกตัวง่ายเมื่อแช่น้ำ หลังแตกตัวแล้วสามารถใช้งานได้ทันที
 • ใช้สื่อกลางเป็น ซีโอไลท์ ชนิด Clinoptilolite มีรูพรุนสูงทำให้ดูดซับจำนวนจุลินทรีย์ได้มาก และสามารถเก็บได้นาน
 • ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายของเสียได้เร็วและเอ็นไซม์หลายชนิด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้น
 • ดูแลการผลิตและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Biotechnology โดยเฉพาะ เพื่อให้ได้
  จุลินทรีย์สายพันธุ์ตามที่ต้องการเท่านั้น
 • เป็นจุลินทรีย์ที่มีการต่อเชื้อและคัดเลือกสายพันธุ์อย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญยิ่งของคุณภาพสินค้า
 • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน

วิธีใช้

 • เพื่อการกระจายตัวที่รวดเร็วทั่วถึง จึงควรแช่น้ำให้เม็ดแตกตัวแล้วผสมน้ำเพิ่ม 1000 เท่า หรือให้มากพอที่จะสาดกระจายทั่วบ่อบำบัด หรือบริเวณใช้งาน
 • สามารถใส่เม็ดจุลินทรีย์โดยตรงในบ่อบำบัดที่มีระบบกวนน้ำที่ดี จุลินทรีย์เม็ดจะแตกตัวง่ายและกระจายไปตามแรงวนของน้ำ
 • ควรเช็คหรือปรับค่า pH ให้อยู่ระหว่าง 5.0 –0 ซึ่งเหมาะสมกับการทำงานของจุลินทรีย์

การใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน อาคารใหญ่ โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร และเทศบาลเมือง

 • น้ำเสียจากระบบสุขาภิบาลทั่วไป ใช้ NASSKLEAN ปริมาณ 0.25 – 1 กรัม ต่อน้ำเสีย 1 ลบ.ม. ทุก 1- 2 สัปดาห์
 • น้ำเสียที่มีอินทรีย์สารเข้มข้น เช่น จากโรงงานแปรรูปอาหาร โรงฆ่าสัตว์ ร้านอาหาร โรงชำแหละเป็ด ไก่ใช้ NASSKLEAN ปริมาณ 2 – 10 กรัม ต่อ น้ำเสีย 1 ลบ.ม. ทุก 1 – 2 สัปดาห์

การใช้เพื่อแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในระบบท่อระบายน้ำในตัวอาคาร  ลำรางระบายน้ำและบ่อเกรอะ 

 • ท่อระบายน้ำทั่วไป ใช้ NASSKLEAN  ปริมาณ 1 ช้อนชา / จุด เจือจางในน้ำ 5 ลิตร ราดลงในท่อ ทุก 1 – 2 สัปดาห์
 • ลำรางระบายน้ำ ใช้ NASSKLEAN  ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ / ระยะ 100 เมตร เจือจางในน้ำ 10 ลิตร ราดให้ทั่วบริเวณ ทุก 1 – 2 สัปดาห์
 • บ่อเกรอะ ใช้ NASSKLEAN  ปริมาณ 1 – 2 ช้อนโต๊ะ / ลบ.ม. (ปริมาตรบ่อเกรอะ) เจือจางในน้ำ 10 ลิตร เทลงชักโครกแล้วล้างชักโครกด้วยน้ำสะอาด  ทุก 1 – 2 สัปดาห์

หมายเหตุ: ถ้าหากภายใน 3 วัน ยังคงมีกลิ่นเหม็นให้ทำซ้ำอีกรอบ อัตราการใช้สามารถปรับให้เหมาะสมกับปริมาณของเสีย
หรือให้เพิ่มขึ้น 5 เท่า ในกรณีที่มีปัญหารุนแรงในครั้งแรก และลดอัตราใช้ลงตามปกติในครั้งต่อไป

การใช้เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียกลิ่นเน่าเหม็น เช่น ลำรางระบายน้ำของโรงงานฆ่าสัตว์  โรงงานแปรรูปอาหาร  โรงเลี้ยงหมู  ไก่ ร้านอาหารทั่วไป

 • ใช้ NASSKLEAN  ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ เจือจางในน้ำ 10 ลิตร ราดลงในลำรางระบายน้ำทุกระยะ 100 เมตรที่มีปัญหา โดยควรใช้ทุกวัน

Additional information

ขนาดบรรจุ

1 กิโลกรัม, 40 กิโลกรัม

Copyright © 2018. Agro-biomate Co., Ltd. All rights reserved.